اخبار و تازه ها
اساتید و دانشجویان محترم جهت مشاهده نسخه جدید سامانه اساتید و دانشجویی لطفا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح مراجعه نمایید. http://www.janahiau.ac.ir
برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۹۵