تلفن های ضروری

                                         
                         شماره تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح

ادرس پست الکترونیک(ایمیل) janahiau@gmail.com
zhilaps@gmail.com
شماره تلفن های دانشگاه 44344746-7
فاکس 44344745
دفتر اساتید 44344742
خوابگاه خواهران 4434

                    شماره تلفن های داخلی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح
 

دفتر ریاست - دکتر محمد دواری 200
دبیرخانه -عایشه شبانی 201
معاونت آموزش و دانشجویی- دکتر محمد دواری 202
فارغ التحصیلان و فناوری اطلاعات -ژیلا پاسلاری 203
آموزش و نظام وظیفه عبدالقادرمحمودی و آمنه پاسالاری -بایگانی یونس دست برسر 204
امور شهریه و پژوهش - محمد کتابی 205
امور مالی - محمد دهقان خلد 206

آدرس : استان هرمزگان - شهرستان بستک- شهر جناح-بلوار فاروق عباسی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح
کد پستی : 7968115134
صندوق پستی : 79685161
پیش شماره تلفن جناح 076
 

   1394/10/14 10:42