بازدید ریاست دانشگاه آزاد استان هرمزگان از واحد جناح وبستک

بازدید ریاست دانشگاه آزاد استان هرمزگان از واحد جناح و بستک

چهارشنبه گذشته دکتر باقری رئیس  دانشگاه آزاد اسلامی استان به همراه دکتر دهقانی رئیس دبیرخانه استان و دکتر دسینه رئیس مرکز سما
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جناح و بستک بازدید و طی جلسه ای با شورای اسلامی و مسئولین شهر در محل دانشگاه از سفر ریاست عالی
سازمان به جناح جهت افتتاح ساختمان خبر دادند.همچنین در این سفر اعلام شد رشته های ارشد واحد در نیمسال مهرماه دانشجو خواهد پذیرفت.
به علاوه طی جلساتی جداگانه با امام جمعه و فرماندار شهرستان مقرر گردید مسایل و مشکلات موجود به زودی مرتفع گردد.
در این سفر همچنین جلسه ای با پرسنل و جمعی از معتمدین شهر بستک در محل دانشگاه آزاد برگزار شد.
در این سفر مسولین دانشگاه آزاد استانطی بازدید از دانشگاه پیام نوربستک با رئیس و کارکنان دانشگاه ملاقات و امکانات و فضاهای آموزشی ،
فرهنگی و ورزشی این دانشگاه را بازدید نمودند و از زحمات ریاست دانشگاه در ارتباط  موثر با خیرین در جهت ساخت فضاهای آموزشی و
فرهنگی ستایش کردند.
همچنین طرح راه اندازی مدارس دو زبانه سما در جناح با همکاری آموزش و پرورش و همچنین وعده جذب کمک سازمان به واحد های خیر ساز
مطرح و مقرر شد پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود.
هم اکنون دانشگاه آزاد در جناح حدود 5 هزار متر مربع فضای آموزشی و فرهنگی را دارا می باشد که در اوایل سال 95 به دست ریاست عالی.
سازمان به  بهره برداری خواهد رسید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جناح


   1394/11/7 13:42