انا لله و انا الیه راجعونانا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تالم درگذشت استاد آقای حمید احمدی از اساتید رشته تربیت بدنی

را خدمت خانواده ایشان ،همکاران عزیز و دانشجویان تسلیت عرض می کنیم.
   1395/7/21 12:38