جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح برگزار شد.

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح برگزار شد.

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح چهارشنبه ۵ آبان ماه در محل سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر دواری معاون دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی توانمند و
متخصص مورد نیاز جامعه، در مورد برنامه‌های دانشگاه برای افزایش کیفیت آموزش صحبت نمود. ایشان
در ادامه، محیط دانشگاه را محیطی پویا معرفی نموده و در راستای افزایش این پویایی دانشجویان را به مشارکت
در فعالیت‌های مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی این مرکز دانشگاهی دعوت کرد.

در ادامه جلسه، آقای محمودی کارشناس آموزش مرکز، ضمن تشریح بعضی آیین‌نامه‌های مهم آموزشی، اهم وظایف
آموزشی یک دانشجو را بیان نمود.

در پایان، به سوالات و ابهامات دانشجویان پاسخ داده شد.
   1395/8/8 07:48