جلسه رسمی امور ورزش دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح


اولین جلسه رسمی امور ورزش دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح با اساتید محترم رشته تربیت بدنی

در تاریخ 95/08/10 جلسه ای با حضور آقایان دکتر محمد دواری معاونت محترم آموزشی، دانشجوئی و
فرهنگی ، محمد کتابی مسئول محترم امور ورزش (با حفظ سمت) و اساتید محترم رشته تربیت بدنی
( آقایان : عقیل خورزادگان ، محمد تموک ، صابر قدیری ، خسرو محمدی و خانم ها : آمنه زارعی ، فاطمه پرنور )
در خصوص تشکیل و راه اندازی تیم های ورزشی دانشگاه در گروه های تیمی و انفرادی برگزار گردید .
طی این جلسه با بیان و تبادل نقطه نظرات به بررسی نیازها و توانمندی های ورزشی دانشجویان
.پرداخته شد و مقرر گردید :
تیم های ورزشی ذیل ویژه برادران و خواهران تشکیل و تمرینات آماده سازی برای شرکت در مسابقات آغاز گردد .

برادران       انفرادی    : شطـرنج - دارت
                   گروهی    : فوتسال – والیبال – دو میدانی
                   همگانی  : کوهنوردی
                                                                                                                   
   خواهران     انفرادی   : شطـرنج - دارت
                    گروهی   : هندبال – بدمینتون
                    همگانی : کوهنوردی

روابط عمومی دانشگاه

   1395/8/11 19:50