گزارش تصویری روز دانشجوحضور فرماندار، امام جمعه، و بخشداران و مسئولین محلی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناحمراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناحاکران فیلم مستند-داستانی بی بی سلور(الهام گرفته شده از صنایع دستی و داستانهای قدیمی منطقه) در مراسم روز دانشجو
در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح   1395/9/24 11:29